Back to Top
欧姆龙

OMRON 歐姆龍 - 手臂式血压计 HEM-7320


  • 早晨高血压提示

  • 臂带佩戴自检

  • Fit Cuff臂带

  • 心律不齐检测

  • 误动作提示

  • 日间/夜间平均值显示

  • 90次记忆

  • 高智能加压技术


   


  • 包装尺寸: 145mm(阔) x 170mm(高) x 145mm(深)

  • 包装重量: 870g

  • 每包装内数量: 1

  • 包装种类: PCS 

  • 产地: 越南

  • 保用年期: 5年

HK$1,450.00

HK$1,250.00

现正缺货
购满HK$1,000 免运费
现正缺货
新品上市 OMRON 歐姆龍 - 手臂式血压计 HEM-7320
返回